Sökning: "Erik Kronberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Erik Kronberg.

 1. 1. Optimering av sekvenser i produktionsplanering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Erik Kronberg; [2021]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Motivation i open source - vilka faktorer ligger bakom utvecklares medverkan i open source?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Erik Kronberg; Stina Qvarnström; Björn Svensson; [2013]
  Nyckelord :Open source; motivation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : På bara några få år har open source-mjukvaror som Mozilla Firefox tagit stora marknadsandelar från sina slutet utvecklade konkurrenter. Open source är ett snabbt växande och komplext socio-ekonomiskt fenomen som är beroende av en uppsjö av faktorer från en brokig skara ämnesområden. LÄS MER