Snurra min jord igen

Detta är en Kandidat-uppsats från Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för jazz

Författare: Carolina Wallin Pérez; [2011]

Nyckelord: jazz; skivproduktion;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)