Sökning: "body ideal"

Visar resultat 1 - 5 av 157 uppsatser innehållade orden body ideal.

 1. 1. IT’S AN ART TO SUSTAIN YOUR BODY IN SCHOOL Learning about your body moving in classroom practice

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Wolfgang Weiser; [2018-07-02]
  Nyckelord :Somatic education; micro- movements; relation body; space;

  Sammanfattning : Purpose: The study is about learning body movements in classroom praxis. The aim is to analyse the so-called ”micro-movements” in a classroom practise, by how pupils use and acquire body, bodily movement, positions and positioning in the classroom. LÄS MER

 2. 2. ETT SVÅRT MEN VIKTIGT ÄMNE : Elever och lärare om kroppsidealundervisning i idrott och hälsa 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Niklas Johagen; Tommy Söder; [2018]
  Nyckelord :kroppsideal; könsskillnader; gymnasiet; idrott och hälsalärare;

  Sammanfattning : Kroppsideal påverkar ungdomar i stor utsträckning och kan negativt inverka på den mentala hälsan. Kroppsideal har stark koppling till både fysisk aktivitet och sport, och välmående och hälsa. I ämnet idrott och hälsa på gymnasienivå utgör kroppsideal också ett kunskapsmål. LÄS MER

 3. 3. Gränsöverskridande mode ger plats åt nya maskuliniteter: en studie av modehuset Guccis iscensättning av maskuliniteter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för modevetenskap

  Författare :Maria Jivung; [2018]
  Nyckelord :Gender; masculinities; feminity; representation; fashion advertising; Gucci; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This dissertation aims to illustrate how masculinity is represented in fashion advertising by Gucci, and investigates in how far gender norms affect the representation of the male ideal. Throughout the past century fashion has gained an increasingly more important psychological function among western societies. LÄS MER

 4. 4. “En ytlig bransch” : en kvalitativ studie om upplevd hälsa och kroppsuppfattning bland träningsinstruktörer som arbetar på gym

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för folkhälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för folkhälsovetenskap

  Författare :Emil Arvidsson; Kristina Buchholtz; [2018]
  Nyckelord :Bodybuilding; body ideal; body perception; health; subjective well being; work; Arbete; bodybuilding; hälsa; kroppsideal; kroppsuppfattning; subjektivt välbefinnande;

  Sammanfattning : Bakgrund: En dålig kroppsuppfattning kan påverka välmåendet negativt och medföra en rad olika konsekvenser för den fysiska och psykiska hälsan. Tidigare forskning kring fenomenet kroppsuppfattning är begränsad, särskilt kopplat till yrkesrollen, vilket gör det svårt att förstå arbetets betydelse för kroppsuppfattningen. LÄS MER

 5. 5. Early assessment of composite structures : Framework to analyse the potential of fibre reinforced composites in a structure subjected to multiple load case

  Master-uppsats, KTH/Lättkonstruktioner; KTH/Hållfasthetslära (Avd.)

  Författare :Srikanth Ananthasubramanian; Priyank Gupta; [2018]
  Nyckelord :MATLAB; Fibre Reinforced Plastics; finite-element; laminate design; classical laminate theory.;

  Sammanfattning : To meet the need of lightweight chassis in the near future, a technological step of introducing anisotropic materials like Carbon Fibre Reinforced Plastics (CFRP) in structural parts of cars is a possible way ahead. Though there are commercially available tools to find suitability of Fibre Reinforced Plastics (FRPs) and their orientations, they depend on numerical optimization and complexity increases with the size of the model. LÄS MER