ÄTA-arbeten vid offentlig upphandling. En analys av rätten till ÄTA-arbeten och hur kostsamma arbeten kan motverkas av beställaren.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)