Elevinflytande på en skola i Västra Götalands län.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Hayat Hayek; [2012]

Nyckelord: Elevinflytande; inflytande; gymnasieskolan i Västr;

Sammanfattning: Elevinflytande är varje elevs rättighet och det kan påverka elevernas studier på olika sätt. Syftet med denhär studien var att ta reda på hur elevinflytandet är på det naturvetenskapliga programmet, Da- Vinci, påen gymnasieskola i Västra Götalands län. För att finna svaret användes en enkätstudie ur en kvantitativmetod. Det var 48 elever som svarade fullständigt på 17 enkätfrågor, både öppna och stängda frågor.Svaren visar att elever generellt är mycket positiva till elevinflytande och att de gärna ser att lärarna ökarderas inflytande i undervisningen. Elevinflytande får eleverna att känna sig mer delaktiga i sinundervisning och de vill då göra bättre i från sig. Vägen dit är lång om inte båda parter, lärare och elever,samarbetar och för olika diskussioner med varandra kring exempelvis undervisningen. Studien visar attlärarna bör våga lägga över ett visst ansvar på eleverna och se det positiva med elevinflytande, att de lärsig att ta ansvar. Skolan ska förbereda eleverna inför ett liv utanför skolan.1

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)