Föräldrars preventiva påverkan på barns brottslighet. : En undersökning om hur föräldrar påverkar barnets utveckling av brottsligt beteenden

Detta är en M1-uppsats från Malmö universitet/Enheten för polisiärt arbete

Författare: Hasan Hindawi; Axel Jönsson; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)