Utveckling av arbetsmiljöwiki : Spridning av offentligt arbetsmiljömaterial

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

Sammanfattning: På webbplatsen arbetsliv.org finns webbsidorna branschkunskap och ämneskunskap innehållandes länkar till andra webbsidor, med fakta kring arbetsmiljö. Webbsidorna riktar sig främst till arbetsmiljöingenjörer och medlemmarna inom organisationerna FTF (Föreningen Teknisk Företagshälsovård) Arbetsmiljö och EHSS, Ergonomi och Human Factors Sällskapet Sverige. Arbetsmiljöingenjörer arbetar med frågor relaterade till branscher inom många olika områden. Därför anses det underlätta deras arbete genom att ha en samlad plats för branschspecifik information. Syftet med uppsatsen är att utveckla webbsidor till en egen domän, arbetsmiljowiki.se, och att utifrån organisationsmedlemmarnas åsikter skapa en wiki med bransch- och ämneskunskap inom arbetsmiljö. För att ta reda på användarnas åsikter genomfördes åtta stycken kvalitativa telefonintervjuer med intervjupersoner från olika åldersgrupper. Litteraturstudier skedde kring val och utveckling av teknisk lösning för att få en bild av de möjligheter som finns. Jämförelsen av tekniska lösningar, analysen av telefonintervjuerna och de uppställda kraven utgör tillsammans ett delresultat. Delresultatet ledde fram till en integration av Facebookinloggning, YouTubelänkar, kommentarsfält och att resultatet arbetsmiljowiki.se utformades enligt organisationsmedlemmarnas åsikter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)