Spritputs. Hantverklig analys av påslag och brukssammansättning

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

Författare: Ivan Hedrén; [2017-08-28]

Nyckelord: roughcast; coarse plaster; stucco; pebble dash; stone cladding; spritputs;

Sammanfattning: Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk, 22,5 hp, 2015 [eg. 2017]

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)