Sökning: "street-level bureaucracy"

Visar resultat 1 - 5 av 258 uppsatser innehållade orden street-level bureaucracy.

 1. 1. ''Det är en del av jobbet, men det borde inte vara det'' - En kvalitativ studie om hur socialsekreterare definierar och förhåller sig till hot och våld inom ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Blerina Demiqi; Faraz Ahmed; [2021]
  Nyckelord :Social services; the construction of threats and violence; work-related threats and violence; street-level bureaucracy; interviews; social workers; workplace violence; Social Sciences;

  Sammanfattning : Now and then you can read about the threats and violence that occur at different workplaces, it’s common for social workers to be exposed to threats and violence. Studies have shown that people working within social services are more exposed to threats and violence compared to people with other occupations. LÄS MER

 2. 2. Hedersrelaterat våld och förtryck - en helt främmande sak? : En kvalitativ studie om socialsekreterares och enhetschefers upplevelser av socialtjänstens arbete med hedersrelaterat våld och förtryck

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Astrid Allert; Sofia Sjönneby; [2021]
  Nyckelord :honor-related violence and oppression; values of honor; social services; interventions; perpetrators; victims of violence; culture; hedersrelaterat våld och förtryck; hedersnormer; socialtjänsten; insatser; förövare; våldsutsatta; kultur;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att på en kommunal nivå undersöka hur arbetet och kompetensen kring hedersrelaterat våld och förtryck ser ut inom socialtjänsten. Fokus är på socialarbetares upplevelser och resonemang kring hedersrelaterat våld. LÄS MER

 3. 3. "Om inte vi frågar, vem ska då göra det?" En studie om socialarbetares beskrivningar av arbetet med barn som utsatts för sexuella övergrepp

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Linnéa Rundkvist; Felicia Thell; [2021]
  Nyckelord :sexual abuse; children; socialworkers; street-level bureaucracy; discretion; challenges; Social Sciences;

  Sammanfattning : Child sexual abuse is a global public health problem. In Sweden, the social services have the ultimate responsibility to support and protect these children. This study examines social workers' experiences of the challenges and dilemmas that arise in their daily work with children who have been sexually abused. LÄS MER

 4. 4. En del av en helhet : En kvalitativ studie om Polismyndighetens implementering av ett metodstöd mot den organiserade brottsligheten

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

  Författare :Sophie Seton; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : During the summer of 2020 Swedish media was frequently reporting about the upward spiral of violence taking place around Sweden, where the Swedish Police Authority have been able to connect several of these incidents to organized criminality. This spiral of violence is one of the factors to the Swedish Police Authority’s hard work on turning around the increasingly growing problems seen around the country. LÄS MER

 5. 5. ”För jag är inget hot mot dem” - en kvalitativ studie om boendestödjare, deras arbetsfält och kompetens

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Lina Krabbe; Petronella Magnusson; [2021]
  Nyckelord :social work; supported housing; street-level bureaucrats; discretion socialt arbete; boendestöd; gräsrotsbyråkrater; handlingsutrymme; Social Sciences;

  Sammanfattning : Due to the lack of a commonly required education amongst street-level bureaucrats in supported housing, the focus of this study was to analyse how the street-level bureaucrats in supported housing experienced their work and education. We were also interested in how they felt their knowledge and skills were utilized in their organizations. LÄS MER