Sökning: "game theory crime"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden game theory crime.

 1. 1. Fallet Lilja : En studie om diskurs och medierepresentation av våld inom ishockey

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Felix Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Sports; discourse; discourse theory; communication; sports media; Laclau and Mouffe; Agamben; Homo Sacer; State of Exception; Jakob Lilja;

  Sammanfattning : Title: The Lilja case – a study about discourse and media representations of violence within ice hockey The purpose of this study is to examine the discourses that influenced the debate in Swedish sport media around the professional ice hockey player Jakob Liljas 10-game suspension and subsequent assault conviction by the Swedish legal system. The aim is to see how Lilja’s violence was defined and what voices were the most prominent in the debate. LÄS MER

 2. 2. Spel med höga insatser - En rättsekonomisk analys av straffbestämmelser mot vadhållningsrelaterad fotbollsmatchfixning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gustav Nalin Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Rättsekonomi; Straffrätt; Matchfixning; Law and economics; Criminal law; Match-fixing; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vadhållningsrelaterad fotbollsmatchfixning innebär att en eller flera idrottsliga aktörer, på eget eller annans initiativ, manipulerar en fotbollsmatch (t.ex. genom avsiktliga misstag) i enlighet med en specifik vadhållning. LÄS MER

 3. 3. Geographic Profiling: A scientific tool or merely a guessing game?

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Meit Öhrn; [2016]
  Nyckelord :Accuracy; Burglary; Commuter; Marauder; Crime pattern theory; Offender; Geographic profiling;

  Sammanfattning : Geografisk profilering har blivit en av de mest kontroversiella och modernametoderna som används under brottsutredningar i nuläget. Framgången ochtillförlitligheten av metoden är ett debatterat ämne inom forskningsvärlden. Denhär studien ämnar att undersöka huruvida geografisk profilering är ett användbartverktyg för Polisen. LÄS MER

 4. 4. Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang - om när det är rätt val att kriminalisera

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Charlotte Johansson; [2016]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; maskeringsförbud; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Problem med ordningsstörningar förekommer vid idrottsarrangemang och drabbar både idrotten och enskilda då det gör idrottsarenor till en osäker plats att besöka. För att komma till rätta med problemen har ett antal åtgärder vidtagits men inte lyckats stävja den negativa utvecklingen. LÄS MER

 5. 5. Varför utbyter stater underrättelseinformation? En jämförande fallstudie av Europol och IntCen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Cecilia Isaksson; [2014]
  Nyckelord :Europol; IntCen; samarbete; underrättelseinformation; spelteori; säkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Organized crime and terrorism has become more transnational during the last decades. This has broadened and deepened our conception of security and who we think are supposed to provide this. As a result, international cooperation between law enforcement agencies and intelligence services has increased. LÄS MER