Sökning: "Criminal law"

Visar resultat 1 - 5 av 1094 uppsatser innehållade orden Criminal law.

 1. 1. Surrogatmoderskap i svensk rätt - Om surrogatmoderskap i svensk rätt och kriminalisering av surrogatförmedling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fanny Zakariasson; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; surrogatmoderskap; surrogatförmedling; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Frågan om surrogatmoderskap har under det senaste året aktualiserats bland annat med anledning av två domar från Högsta domstolen. Domarna rörde erkännande av utländsk dom i syfte att fastställa rättsligt föräldraskap i Sverige för tilltänkta föräldrar till barn födda genom surrogatarrangemang. LÄS MER

 2. 2. Företags brottssubjektstatus : En analys av straffrättens begreppsliga och ideologiska horisonter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karwan Osmani; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Omyndig, men straffmyndig - En analys av den straffrättsliga påföljdsbestämningen för unga lagöverträdare mellan 15 och 17 år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Matilda Heikkinen; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; barnrätt; barnkonventionen; the convention on the rights of the child; kritisk rättspositivism; critical legal positivism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den som är yngre än 18 år stadgas vara omyndig enligt gällande rätt, men den som är 15 år gammal kan bli föremål för straffrättsliga påföljder om den begått ett brott. Enligt gällande rätt bör dock straffrättsliga påföljder dömas ut mycket restriktivt när lagöverträdare är mellan 15 och 17 år, eftersom vårdande åtgärder angetts erhålla företräde. LÄS MER

 4. 4. Asylsökande i Sveriges häkten: en nödvändig säkerhetsåtgärd eller ett tecken på en crimmigration-utveckling i Sverige?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Anabell Knutsson; [2020]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Immigrants, asylum seekers and refugees with no swedish passport or residence permit can under particular circumstances be transferred to and held in custody. For the sake of simplicity, all of the terms above will be referred to as “immigrants etc.” in this abstract. LÄS MER

 5. 5. UN Peacekeeping Forces – a Legal Analysis of Individual Accountability for Sexual Exploitation and Abuse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alva Rosqvist; [2020]
  Nyckelord :public international law; United Nations; peacekeeping; sexual exploitation and abuse; Law and Political Science;

  Sammanfattning : United Nations peacekeeping operations have, for the better part of two decades, been plagued by allegations of sexual exploitation and abuse of local civilian populations. Several reports indicate not only that peacekeepers exploit and abuse the very people they were sent to protect, but also that these crimes routinely go unpunished. LÄS MER