Portabel Laddningsstation för Friluftsliv : Produktidé för laddningstillbehör till smartphone

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

Sammanfattning: Detta examensarbete behandlar produktframtagningsprocessen för en portabel laddningsstation för mobila enheter. Arbetet är utfört tillsammans med Thule Groups R&D-avdelning. Arbetet syftar till att presentera en produktidé inom segmentet Bags & Outdoor som ska presenteras genom CAD och renderingar.Det som lägger grunden för arbetet är att det vid vistelse i naturen inte finns tillgång till strömkälla, vilket kan leda till onödig stress och oro för att ens handhållna enhet skall laddas ur. Detta kan vid olycka vara livshotande då räddningstjänst bör påkallas. Det är dessutom viktigt att kunna säkerställa att laddningsstationen kan skydda enheten från yttre påfrestningar.Arbetets bakgrund bottnar i en förstudie där en marknadsanalys har gjorts för att etablera en bild av vad marknaden vill ha. En konkurrensanalys har också gjorts för att hitta potentiella marknadsluckor. Teorin är i första hand hämtad från kurslitteratur där främst metoder som författarna har erfarenhet inom har valts. Vidare har en konceptutveckling genomförts där skisser och enkla CAD-underlag har genererat relevanta beslutsmatriser för att enkelt se vilka koncept som är genomförbara eller inte.Arbetet har resulterat i en skyddande container som laddar enheten via sladdkoppling. Strömförsörjningen sker genom extern strömkälla som placeras i eller på ryggsäcken. Containern hängs runt halsen med hjälp av en loop där ett USB-uttag finns tillgänglig i nacken för att förenkla laddningsprocessen.Arbetet fungerar som grund för vidare arbete med produkten. För att produkten ska kunna realiseras bör Thule ta fram produktionsunderlag samt göra en analys kring IP-klassning för väderbeständigheten samt materialval.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)