Understanding the process of successful acquisition: An actor-network-theory perspective

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Sammanfattning: MSc in Mangagement

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)