Ledarskap under covid-19 : En kvalitativ studie av hur formella ledare på EKO stormarknad anpassar sitt ledarskap under en kris

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

Författare: Sara Hägglund; Elin Pettersson; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)