CSR - vilja eller krav från samhället? : En komparativ studie mellan Ica & Coops hålllbara utveckling

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Undersöka och analysera en Ica butik och en Coop butik genom intervjuer, för att se och jämföra skillnader och likheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)