Hjärnan är för förnuftet vad hjärtat är för känslan : En redogörelse för hur begreppen förnuft och känsla har gestaltats i romanerna Robinson Crusoe samt Den unge Werthers lidanden

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Avdelningen för språk och litteratur

Sammanfattning: En redogörelse för hur begreppen förnuft och känsla har gestaltats i romanerna Robinson Crusoe samt Den unge Werthers lidanden

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)