Tankar om simundervisning bland lärare i Idrott och Hälsa

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Sammanfattning: Magisteruppsats 15 hpProgram: IKA201Nivå: Avancerad nivåHandledare: Dean BarkerExaminator: Urban CarlénAntal sidor: 34Termin/år: Vt2018

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)