Sökning: "Christer Bengtsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Christer Bengtsson.

 1. 1. TAXERINGSREVISION : Ska revisorer ha samma möjlighet till undantag

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Christer Pettersson; Håkan Bengtsson; [2008]
  Nyckelord :Taxeringsrevision; undantag av handling; revisorer; advokater;

  Sammanfattning : Då taxeringsrevision är en relativt ingripande åtgärd för den enskilde företagaren, bör denna ha möjligheten att skydda känsliga handlingar. Skatteverket har vid taxeringsrevision rätt att ta del av samtliga handlingar som rör verksamheten. LÄS MER

 2. 2. Fäustchen, Faust, Fäuste und Faustan bei Peter Weiss : Das gehobene Fäustchen — Doktor Faust — vom unfähigen Boxer bis zum Kampf mit dem Fremdpräfix anti- als eine Art Faustan

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Södertörns högskola

  Författare :Jan Christer Bengtsson; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER