Sökning: "Christer Bengtsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Christer Bengtsson.

 1. 1. Tankar om simundervisning bland lärare i Idrott och Hälsa

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Christer Bengtsson; [2018-10-11]
  Nyckelord :didaktik; vattenvana; simning; simundervisning; lärare i Idrott och Hälsa;

  Sammanfattning : Magisteruppsats 15 hpProgram: IKA201Nivå: Avancerad nivåHandledare: Dean BarkerExaminator: Urban CarlénAntal sidor: 34Termin/år: Vt2018.... LÄS MER

 2. 2. TAXERINGSREVISION : Ska revisorer ha samma möjlighet till undantag

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Christer Pettersson; Håkan Bengtsson; [2008]
  Nyckelord :Taxeringsrevision; undantag av handling; revisorer; advokater;

  Sammanfattning : Då taxeringsrevision är en relativt ingripande åtgärd för den enskilde företagaren, bör denna ha möjligheten att skydda känsliga handlingar. Skatteverket har vid taxeringsrevision rätt att ta del av samtliga handlingar som rör verksamheten. LÄS MER

 3. 3. Fäustchen, Faust, Fäuste und Faustan bei Peter Weiss : Das gehobene Fäustchen — Doktor Faust — vom unfähigen Boxer bis zum Kampf mit dem Fremdpräfix anti- als eine Art Faustan

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Södertörns högskola

  Författare :Jan Christer Bengtsson; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER