Utveckling av hållare till ett ljudsystem

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Teknik och samhälle

Författare: Madeleine Håkansson; Sara Gustafsson; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Thorsell Audio Laboratories AB jobbar med en ljudsystemteknik som huvudsakligen används i avancerade och kostnadsintensiva produkter. Företaget vill in på marknaden för privata hushåll. Detta kan de göra genom att använda sin teknik antingen inom modulära enheter eller genom att vidareutveckla existerande prototyper. Gemensamt för de två alternativen är att det behöver utvecklas en hållare till ljudsystemelementen. Ljudsystemselementen består av en bas och två diskanter. Syftet med arbetet är att visa hur ljudsystemet kan användas för att ge den privata brukaren en god ljudupplevelse. Projektets mål är att ta fram ett koncept för en ljudsystemshållare anpassad för privat bruk i linje med företagets önskemål. Arbetet avgränsas till produktkoncept, hänsyn tas därför ej till tillverkning, miljöpåverkan eller produktionskostnad. Att hållaren inte påverkar ljudsystemselementen negativt kontrolleras av Thorsell. Konceptet har utvecklats från grundläggande kundundersökningar där mätbara och subjektiva egenskaper tagits fram. Efter utredning av olika koncept valdes ett som företaget redan initierat vid namn Audiosphere. Det nya konceptet fick namnet Audiosphere 2.0. Hållaren blev utformad i fyra skikt där ljudsystemselementen var ett av dem. De övriga - framsida, ram och kåpor - fick materialutvärderingar. Till framsida och kåpor valdes en termoplast, medan det till ramen valdes en aluminiumlegering. Hållfasthetsberäkningar utfördes på ramen och det planerade stativet. Arbetet resulterade i 3D-modeller och ritningar. Gällande vidareutveckling kan det vara passande att studera stativ och fot närmare. Det skulle även vara intressant att inkludera det som avgränsats i detta arbete. Slutsatsen för arbetet är att resultatet uppfyller satta mål. Om slutkonceptet anses tillfredsställande av företaget planerar de att tillverka en provserie.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)