Det skräckinjagande och det fantastiska : En arketextuell analys av Neil Gaimans Coraline

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

Författare: Linda Gustafsson; [2008]

Nyckelord: Neil Gaiman; skräck; fantasy; Coraline; arketextualitet;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)