Bio-Conjugation of Yersinia pseudo-tuberculosis proteins YscUC and YscP in the presence of DMPG lipid membrane vesicles

Detta är en Master-uppsats från Umeå universitet/Kemiska institutionen

Författare: Praneeth Reddy Devulapally; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)