"Influencers: Framtidens marknadsföringsverktyg" : En kvantitativ undersökning om fenomenet Influencer Marketing

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

Författare: Josefin Persson Hallström; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet till den här uppsatsen är att undersöka hur konsumenters allmänna inställning till influencer marketing ser ut och om Instagram-användare köper produkter som rekommenderas av influencers. Studien har gjorts genom en kvantitativ anonym enkätundersökning på internet. Studien är gjord utifrån Elihu Katz och Paul Lazarsfelds studie om tvåstegshypotesen, samt kommunikationsformen word-of-mouth. Jag har även valt att göra min studie utifrån forskning om traditionell reklam. Resultatet av den här studien visar att konsumenter generellt har en neutral inställning till influencer marketing. Den visar också att Instagram-användarna köper produkter som rekommenderas av influencers, men det är fortfarande rekommendationer från vänner, det vill säga word-of-mouth som har övertaget.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)