Effekten av motiverande samtal för unga medalkoholrisk-/ missbrukEn litteraturstudie : .

Detta är en M1-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Författare: Mikaela Bergström; Victoria Andersson; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)