Horses for courses : electoral system design and the violation of democratic norms in national elections from 27th October 2005 to 28th November 2011

Detta är en Master-uppsats från Uppsala universitet/Historiska institutionen

Författare: Diarmuid Hallinan; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)