Une étude sur La Consolante, Est-ce que la critique littéraire est influencée?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Franska

Sammanfattning: The aim with this paper is to examine the vocabulary, presuppositions and ideas found in reviews written by male and female critics concerning the novel La Consolante by Anna Gavalda.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)