Miljöansvar och vinstmaximering i balans, eller obalans : En kvalitativ studie om hur bygg- och fastighetsföretag balanserar miljöansvar med vinstmaximering

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)