Hur efterlevs rätten till information och förhandlingsskyldigheten i MBL i en organisation

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

Författare: Lisa Gäll; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Syftet med min studie är att undersöka hur förhandlingsskyldighetn samt rätten till information efterlevs i praktiken. För att göra detta ska jag göra kvlaitativa intervjuer samt observera på ett MBL - möte på en arbetsplats. 

Detta ska jag därefter applicera på Ahrne och Brunssons teori om vad en formell / partiell organisation är- med hjälp av dess element, dvs medlemskap, sanktioner, övervakning, regler och hierraki. Vill undersöka om dessa elemnt finns under ett möte ( om det är högt i tak ..mm) 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)