Överskottsinformation vid användning av hemliga tvångsmedel : En analys av hur regleringen av överskottsinformation från hemliga tvångsmedel bör utformas, med särskilt beaktande av SOU 2018:61.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Mizgin Akdogan; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)