EU:s tjänstedirektiv : En handels- och tillväxtteoretisk analys av en integrering av den europeiska tjänstemarknaden

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

Författare: Mårten Wierup; [2007]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)