Energiabsorberande material : en studie av 3D-väv, non woven och D3O för förebyggande av höftfrakturer hos äldre vid fallolyckor

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Höftfrakturer är ett stort problem för äldre i dagens samhälle och för samhället i stort. Många drabbas vilket leder till stort lidande och för samhället höga kostnader. Detta har Professor Peter Apell vid Chalmers University of Technology uppmärksammat. Han har startat upp flera projekt inom området Innovative textiles in healthcare för att hitta nya och bättre lösningar på problem relaterade till vård och hälsa. Det här projektet är ett av de projekt som uppkommit genom hans engagemang. Projektets fokus har varit att undersöka dämpning och spridning av kraft samt energiupptagningsförmåga hos tredimensionell väv i kombination med non woven. Samma typ av undersökning har utförts på ett polymert material kallat D3O. D3O används i nuläget i viss typ av skyddsutrustning men inte inom området höftskydd för äldre. De olika materialens egenskaper har därefter jämförts. Intresset för att undersöka 3D-textil i sammanhanget skyddsmaterial är grundat i att det kan ha flera fördelar i förhållande till de material som används i befintliga skydd idag. Många höftskydd på marknaden har skumgummi som skyddsmaterial. En fördel med textila skydd är möjligheten att producera skydd och hållare för skyddet i ett och samma material vilket förenklar framtida återvinning. Med textila skyddspaneler finns även möjligheten att framställa lätta och flexibla skydd för ökad komfort. Projektets största begränsning har varit testutrustning och testmetoder, en begränsning för hela industrin inom utveckling av höftskydd. Den testutrustning som använts i projektet har varit en fallrigg med tillhörande fallkropp i form av en kula, hos företaget Industritextil Job i Kinna, samt två olika dragprovare med speciellt framtagna hållare och klämmor vid Textilhögskolan i Borås. De textila konstruktionerna som undersökts under projektet har framställts av författarna med hjälp av maskiner och textila material som varit tillgängliga på Textilhögskolan. Flera bindningar togs fram, dessa vävdes och studerades. Två varianter av distansvävar med stående distanser ansågs ha potential tillsammans med två olika konstruktioner av non woven. D3O-materialet köptes in i form av färdiga höftskydd. Projektet har resulterat i att de konstruktioner som tagits fram i väv och non woven har potential men i nuläget troligtvis inte tar upp tillräckligt mycket av kraften för att undvika en frakturskada. Undersökningen har dock visat att det finns mycket att utveckla och forska vidare på inom området 3D-textil. Det polymera skyddet D3O visade goda resultat teoretiskt och praktiskt i den utsträckning det kunde undersökas med tillgänglig testutrustning. Mer arbete med utformning av materialet rekommenderas för att ta fram ett skydd som är bra ur både komfort- och funktionssynpunkt. Det krävs ytterligare tester med bättre anpassad testutrustning innan skyddseffekten kan bekräftas vara tillräcklig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)