Kammen, ett litet, men ack så betydande föremål : Dess utseende, funktion och betydelse under folkvandringstid och vendeltid.

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för arkeologi och antikens kultur

Sammanfattning: This essay deals with combs typological developments in shape and apperance during the Migration period and Vendel period, 400 - 700 A.D. as well as their meaning and function in society. The importance of combs mentioned in folklore and mythologies, with focus on both life and death. The combs and their significance are put into an everyday context, from begin a functional object to be a social status carrying symbol in society.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)