Idiomatische falsche Freunde im deutsch-schwedischen Wortschatz

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för baltiska språk, finska och tyska

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)