Jeffrey Dahmer: sexuellt objekt eller monster på TikTok? : En multimodal kritisk diskursanalys av fankulturen kring Jeffrey Dahmer på TikTok

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

Sammanfattning: Denna studie fokuserar på fankulturen kring tv-serien Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story på TikTok. Studien ämnar att undersöka hur TikTok-videor romantiserar och sexualiserar skådespelaren Evan Peters, som spelar Jeffrey Dahmer i serien. Undersökningen analyserar representationen av karaktären i TikTok-videor och om dessa Dahmer-TikToks bidrar till romantiserandet av seriemördare generellt. Forskningen inkluderar en multimodal diskursanalys av visuellt material från TikTok samt en enkätundersökning för att samla in TikTok-användarnas attityder och uppfattningar. Enkätresultaten indikerar att majoriteten av respondenterna har stött på den typen av Dahmer-TikToks som undersöks, och en betydande andel tolkar dem som romantiserande eller sexualiserande. Undersökningen visar att den sociokulturella traditionen för hur människor betraktar seriemördare kan vara på väg att förändras på grund av spridningen av romantiserande och sexualiserande Dahmer-TikToks. Tv-serien och dess TikTok-trend har även gett upphov till en fankultur; användare skapar, delar och engagerar sig i romantiska videor om Dahmer för att följa trenden. Sammanfattningsvis belyser studien fenomenet av Dahmer-TikToks med sexuella, romantiska eller objektifierande anspelningar, och indikerar en potentiell förändring i samhällets diskurs kring seriemördare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)