Sökning: "fiktion"

Visar resultat 1 - 5 av 143 uppsatser innehållade ordet fiktion.

 1. 1. Reseberättelsens didaktiska potential : En analys av Fredrika Bremers reseberättelse Hemmen i den nya världen och Henry Morton Stanleys Hur jag fann Livingstone.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Moa Rosenberg; [2019]
  Nyckelord :travel writing; didactics; Fredrika Bremer; Henry Morton Stanley; reseberättelser; didaktik; Fredrika Bremer; Henry Morton Stanley;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur historiska reseberättelser kan användas i svenskundervisning på gymnasiet. Detta gjordes genom en analys av Fredrika Bremers Hemmen i den nya världen (1853–1854) och Henry Morton Stanleys Hur jag fann Livingstone (1872) där genretypiska teman och konflikter identifierades utifrån bland annat Carina Lidströms genrekriterier och personabegrepp. LÄS MER

 2. 2. Anovel: Sound Reading

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Rasmus Juhlin; [2019]
  Nyckelord :Audionarratology; Booktrack; Design practice; Multimodality; Narrative; Remediation; Sound studies;

  Sammanfattning : Över en trestegsprocess brukar studien research through design för att utforska narrativ presenterade genom ett multimodalt medium bestående av komponenterna text och stream (ljud). En existerande applikation, Booktrack, har blivit undersökt under studien. LÄS MER

 3. 3. Sekvensbryt vs narrativ : En obefogad konflikt?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Joakim Hedström; [2019]
  Nyckelord :sequence breaking; games; narrative; game narrative; interactive fiction; sekvensbryt; spel; narrativ; spelnarrativ; interaktiv fiktion;

  Sammanfattning : Denna rapport utforskar forskningsfrågan hur uppfattar erfarna spelare det avsiktliga utövandet av sekvensbryt i relation till deras upplevande av ett spels narrativ? då granskning av tidigare forskning kring ämnet sekvensbryt väckt frågor kring spelares åsikter om ämnet och huruvida utövandet av sekvensbryt är motsatt viljan att uppleva spelnarrativ. En studie utformades med ändamålet att samla spelares åsikter kring sekvensbryt. LÄS MER

 4. 4. Schulman och Glöm mig - mellan fiktion och autenticitet : En litteraturvetenskaplig läsning av alkoholismens roll i Glöm mig med fokus på självframställning, tematik och samband mellan fiktion och verklighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Nadim Khan; [2019]
  Nyckelord :Self description; Alcoholics Anonymous; Authenticity; Fiction; Co-dependent; Självframställning; Alkoholism; Fiktion; Anonyma Alkoholister; Autenticitet; Medberoende; Sjukdomsskildring;

  Sammanfattning : This essay has a focus on self description and alcoholism as a literary function in Alex Schulman’s Glöm mig. Similarities between the book Alcoholics Anonymous (Stora Boken) and the twelve step programme (Tolvstegsprogrammet) is based on how the narrative could be characterized by the authenticity of the disease portrayal. LÄS MER

 5. 5. Literature in the EFL Classroom : How EFL Teachers in a Few Swedish Secondary Schools Use Novels in Their Classrooms

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Emma Skog; [2019]
  Nyckelord :EFL; Novels; Reading; Literature; Swedish Secondary School; Engelskaundervisning; romaner; läsning; litteratur; Svenska högstadiet;

  Sammanfattning : Since 2011 The Swedish Curriculum for the compulsory school from 2011 (revised2018) states that different types of text that should be taught in EFL classrooms inSweden are “Literature and other fiction” (Skolverket 37). In my essay, I examine theuse of novels in the English as a Foreign Language (EFL) classroom in a few Swedishsecondary schools. LÄS MER