Sökning: "fiktion"

Visar resultat 1 - 5 av 205 uppsatser innehållade ordet fiktion.

 1. 1. Äkta fiktion : Om självframställning och förhållandet mellan verklighet och fiktion i svensk gangsterrap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :William Börjesson; [2022]
  Nyckelord :gangsterrap; didaktik; lyrikundervisning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. I en tid av mockumentalitet : ontologisk otydlighet i P3 Serie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Emelie Bronstorp; [2022]
  Nyckelord :Sveriges Radio; P3 Serie; Mockumentär; Fiktion; Mockumentalitet; Ontologisk otydlighet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Idag finns det allt fler tv-serier och filmer som rör sig i gränslandet mellan dokumentär (berätta sanningsenlig fakta) och fiktion (påhittat drama). Det innebär att det är upp till publiken att avgöra vad som är sant och vad som är påhittat. LÄS MER

 3. 3. Die Kunst des Erinnerns : Autofiktionales Erzählen und literarische Erinnerung in Julian Schuttings Zersplittertes Erinnern.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Tyska

  Författare :Katrien Stevens; [2022]
  Nyckelord :Autofiktion; Authentizität; Erinnerungsliteratur; Julian Schutting; literarische Erinnerung; österreichische Gegenwartsliteratur; Vergangenheitsbewältigung;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatsuppsats är att undersöka hur Julian Schutting framställer minnen på ett litterärt sätt. Vidare undersöks i huruvida denna framställning av det förflutna motsvarar en autentisk bild av verkligheten. Metoden som använts är en kvalitativ litteraturstudie av boken Zersplittertes Erinnern (2016). LÄS MER

 4. 4. "Välkommen till vår verklighet" & "Just nu" : En kvalitativ multimodal audiovisuell analys av Försvarsmaktens reklamkampanj från årtalen 2011 och 2020

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Alexander Mekonen; Rebecca Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Strategic communication; rhetoric; semiotics; denotation; connotation; ethos; pathos; logos; Strategisk kommunikation; retorik; semiotik; denotation; konnotation; ethos; pathos; logos;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om en undersökning av Försvarsmaktens reklamkampanjer ‘’Välkommen till vår verklighet’’ och ‘’Just nu”, från år 2011 och 2020. Studiens två frågeställningar ligger som grund till vårt syfte att undersöka hur Försvarsmakten framställer sig i deras två centrala reklamkampanjer och vilka skillnader och likheter som framkommer mellan dessa årtal. LÄS MER

 5. 5. "Psykosomatisk skrift. Psykosemantiskt sammanbrott." : En studie av litterära möjligheter och begränsningar i att skildra psykisk sjukdom utifrån begreppet gränserfarenhet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Helena Bjurbom; [2022]
  Nyckelord :Limit-experience; mental illness; pathography; madness; medical humanities; literature and medicine; medical journal; anamnesis; limit; body; Beate Grimsrud; Isabella Nilsson; Bjørn Rasmussen; Michel Foucault; nordic contemporary literature; literary strategies.; Gränserfarenhet; psykisk sjukdom; patografier; medicinsk humaniora; litteratur och medicin; gräns; kropp; samtida litteratur; journal; anamnes; Beate Grimsrud; Isabella Nilsson; Bjørn Rasmussen; Michel Foucault; litterära strategier;

  Sammanfattning : Studien undersöker, kartlägger och synliggör hur erfarenheter av psykisk sjukdom gestaltas och kommuniceras litterärt i tre samtida, nordiska verk: En dåre fri (2010) av Beate Grimsrud, Nonsensprinsessans dagbok: en sjukskriving (2018) av Isabella Nilsson och Jag är gråvit (2018) av Bjørn Rasmussen. Syftet är att synliggöra och fördjupa förståelsen för hur erfarenheter som tycks ifrågasätta språkets gränser kan formuleras och gestaltas litterärt. LÄS MER