CGI-användningen i filmerna Jurassic Park och Jurassic World : En fallstudie om användandet av CGI i Universal Pictures filmer Jurassic Park och Jurassic World

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

Sammanfattning: Filmen Jurassic Park från 1993 är en av det första filmerna i sitt slag som använder sig av CGI för att skapa fotorealistiska datorgenererade varelser. Därefter har en serie av Jurassic filmer skapats genom åren. Då CGI användningen har ökat genom åren har denna studie grundat sig i detta område och har där med utgått med att ta reda på hur Universal Pictures användning av CGI i filmerna Jurassic Park (1993) och Jurassic World: fallen kingdom (2018) har förändrats, vad som skiljs åt mellan dem två olika filmernas sätt att använda CGI och vilka faktorer som påverkade dinosauriernas realism och filmernas verklighetstrogenhet. Denna studies syfte fokuserade även på att öka förståelsen för andra filmskapare och hur de bör tänka när de vill ha en realistiskt film som använder sig av CGI vare sig det är osynliga eller synliga effekter. Undersökningens metod grundade sig i Anderssons och Hedlings (1999) metod för filmanalys. Genom en heuristisk fallstudie analyserades Jurassic Park och Jurassic World: fallen kingdom genom de olika principer som nämns för att därmed kunna presentera de faktorer som påverkar en films trovärdighet när det kommer till CGI. Filmerna delades upp i två delar, en timme var för sig där det sedan skedde en filmanalys. Det som framkom i de båda filmernas analyser jämfördes med varandra för att få svar på vad som har förändrats när det kommer till arbetssättet och de nya förmågor som framkommit i filmskapandet. Resultatet visade att genom denna studie kunde man konstatera att det som påverkade en films trovärdighet kunde vara allt från, färger, kontrast, ljus, klippning, ljud, interaktion mellan skådespelare och CGI element, betraktarens chans att få analysera själv, och betraktarens emotionella koppling till filmerna de ser men också användningen av CGI i filmerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)