Sökning: "Moa Strandberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Moa Strandberg.

 1. 1. Främlingsfientlighet : En studie kring antisemitism, islamofobi och skolans värdegrund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Moa Strandberg; [2021]
  Nyckelord :Främlingsfientlighet; islamofobi; antisemitism; värdegrund;

  Sammanfattning : Denna studie har fokuserat på att undersöka orsakerna kring antisemitismen och islamofobin i Sverige. Antisemitism innebär en främlingsfientlighet gentemot judar och islamofobi innebär en främlingsfientlighet mot muslimer. Antisemitismen har varit en del av samhället sedan antiken och lika så islamofobin. LÄS MER

 2. 2. Fastighetsmäklarens lagstadgade skyldigheter i relation till ekonomiska incitament

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Maja Fritzell; Johanna Meyer; Moa Strandberg; [2019]
  Nyckelord :incitament; mäklare; provision;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar huruvida en fastighetsmäklares lagstadgade skyldigheter står i relation till en människas ekonomiska, moraliska- och etiska incitament. Ett rekvisit i 23 § Fastighetsmäklarlagen är att ett bindande köp måste kommit till stånd för att mäklaren ska vara berättigad sin provision. LÄS MER