Sökning: "Solar cells"

Visar resultat 1 - 5 av 353 uppsatser innehållade orden Solar cells.

 1. 1. Aerial Thermography Inspections in Large-Scale PV Plants

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Salvador Selva Marti; [2018]
  Nyckelord :Infrared thermography inspection; large-scale PV plants; drone; unmanned aerial vehicles; Quintas Energy; operation and maintenance; monitoring operations;

  Sammanfattning : In order to successfully compete against the use of fossil fuels to generate electricity, one of the challenges in the photovoltaic (PV) business currently in focus is on the asset management of large PV plants, in which developing control techniques to prognosticate and evaluate the future energy performance will be essential. Infrared thermography inspections can give meaningful support to assess the quality and performance of PV modules. LÄS MER

 2. 2. Solcellsanläggningar påsvenska småhus : Möjligheter och begränsningar

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Tatiana Kireeva; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om småhus i Sverige som är helt eller delvis självförsörjande på el. Fokusligger på solceller som huvudteknik för att producera el. LÄS MER

 3. 3. Prismodell på solceller : En vägledning för dig som vill installera solceller i Sverige.

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sven-Inge Möller; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper is a tutorial for homeowners in Sweden that is about to install solar cells and it gives apicture of the current economic conditions. The pricing is produced by analyzing invoices from thecompany Nyedal solar energy. LÄS MER

 4. 4. Systemanalys av termisk samverkan mellan solceller och värmepump i flerbostadshus : Modellering och scenarioanalyser av innovativa systemutformningar samt  väderförhållanden med fokus på energi, klimat och ekonomi

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Gustav Green; [2018]
  Nyckelord :energisystem; fastighet; COP;

  Sammanfattning : Att arbeta mot minskad klimatpåverkan är centralt i dagens samhälle och ett måste för en hållbar utveckling. Ett omdiskuterat område är utfasningen av äldre, fossilt baserad, elproduktion för att ge plats åt förnybar elproduktion. Det vill säga ”grön el”. Solceller, en typ av grön el, har under de senaste åren blivit billigare. LÄS MER

 5. 5. Styrsystem för solcellsladdade batterier

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Khalid Abdirahman; Sebastian Förnberg; [2018]
  Nyckelord :Lead-Acid batteries; optimal battery charging; microcontroller; Extended voltmeter; solar cells; Bly-syra batteri; optimal batteriladdning; mikrokontroller; Extended voltmeter; solceller;

  Sammanfattning : Användandet av solceller ökar kontinuerligt i Sverige och effekten som genererasav solcellerna förvaras oftast i bly-syra batterier. Dessa batterier har en dåligpåverkan på miljön eftersom det krävs mycket energi och miljöfarliga material såsom bly och svavelsyra för att tillverka dessa batterier. LÄS MER