Sökning: "Gustav Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden Gustav Larsson.

 1. 1. ITREA – Utveckling av framtidens digitala annonseringsplats

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Victor Axelsson; Sebastian Bucht; Michelle Hellmark Carrasco; Gustav Fridell; Sofia Hagel; Pontus Larsson; Jonas Olaussen; Erik Ståhl; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study has investigated the development of a web application in the form of a digital marketplace for IT services. The problem statement addresses how a web application of this kind can be designed to achieve three criteria; high usability, good user experience and high credibility. LÄS MER

 2. 2. Electrostatic ion thrusters for space debris removal

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Gustav Hedengren; Oscar Larsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The current levels of space debris are critical and actions are needed to preventcollisions. In this paper it is examined whether an electrostatic ion thruster canbe powerful enough to slow down the debris in a sufficient manner. LÄS MER

 3. 3. Dags att bryta "Anders kretslopp" - En studie om mångfald och finansiell prestation i svenska börsbolag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Berneblad; Matilda Strömblad Larsson; Asim Zametica; [2018]
  Nyckelord :Mångfald; styrelse; finansiell prestation; Tobins Q; ROA; Business and Economics;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur svenska börsbolags finansiella prestation påverkas av mångfald i dess styrelse, sett till kön, ålder, nationalitet, beroendeställning, utbildning och ämbetstid.... LÄS MER

 4. 4. Gröna tak i Karlstad : Potentialen och effekterna av att implementera gröna tak

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Gustav Henningsson; Cassandra Larsson; [2018]
  Nyckelord :gröna tak; sedumtak; dagvattenhantering; översvämningar;

  Sammanfattning : Jordens befolkning ökar successivt vilket ställer krav på att fler bostäder upprättas, följden av detta blir att naturliga grönytor i städer ersätts med hårda ytor och den gröna infrastrukturen behöver återinföras. Urbaniserade områden bidrar därför till miljöproblem och klimatförändringar med katastrofala följder som extrema väder, ökat vattenstånd samt översvämningar. LÄS MER

 5. 5. The Caliphate and the Aiding Sword : A content analysis of "Islamic State" propaganda

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Religionshistoria

  Författare :Gustav Larsson; [2017]
  Nyckelord :Islamic State; IS; ISIS; ISIL; Caliphate; Propaganda; Violent extremism; Jihad; Takfir; Islamiska Staten; IS; ISIS; ISIL; Kalifat; Propaganda; Våldsbejakande extremism; Jihad; Takfir;

  Sammanfattning : A content analysis of "Islamic State" (IS) propaganda material released around the movement's proclamation of a Caliphate in 2014, this study is an attempt at analysing ways in which presented arguments express a coherent narrative of symbolic meaning. Using Robert Benford & David Snow's ideas on the so-called three core framing tasks as a clarifying template, I discuss ways in which the analysed material argues for the legitimacy and relevance of the IS movement. LÄS MER