Sökning: "psykiatri sjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden psykiatri sjuksköterska.

 1. 1. Sekundär traumatisk stress hos sjuksköterskor inom onkologin

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jaqueline Bilan; Anna Fredlund; [2019-08-16]
  Nyckelord :Sekundär traumatisk stress; sjuksköterska; onkologi; medlidande; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Sjuksköterskans omvårdnadsarbete innefattar ett ödmjukt och empatiskt bemötande och förhållningssätt. Sjuksköterskan skapar starka patientrelationer och i dessa möten upplevs även många patienttrauman. LÄS MER

 2. 2. "Ett samtal om dagen" Sjuksköterskans erfarenhet av hur dagliga samtal påverkar den psykiatriska omvårdnaden

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sheima Thuresson; Hanna Jarl; [2019]
  Nyckelord :dagligen; omvårdnad; patientrelation; psykiatri; samtal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa ökar i samhället och forskning pekar på att samtalet och en professionell relation mellan sjuksköterska och patient är av stor vikt för den psykiatriska omvårdnadens betydelse. Det finns evidens för att patienter upplever att samtalen är för få inom slutenvården. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenhet och upplevelse av att göra en orosanmälan inom den vuxenpsykiatriska öppenvården

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Petra Agrell; Ida Henriksson Olofsson; [2018]
  Nyckelord :Kommunikation; Orosanmälan; Psykiatri; Sjuksköterska; Vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund Trots att personal inom hälso-och sjukvård enligt lag är skyldiga att göra orosanmälan vid misstanke om att ett barn far illa görs relativt få anmälningar inom vuxenpsykiatrin. Essensen inom den psykiatriska vården är vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient där kommunikation och patientens delaktighet är av stor betydelse. LÄS MER

 4. 4. Svåra möten som berikar – sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med flyktingtrauma

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Hanna Bengtsson; Emma Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :transkulturell psykiatri; psykiatri; upplevelse; sjuksköterska; vårdande; vårdlidande; vårdrelation; kompetensutveckling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler nyanlända och asylsökande söker vård i Sverige. Många bär på traumatiska upplevelser av att fly sitt hemland och lämna sin trygghet. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser vid omhändertagandet av patienter med suicidnära tankar prehospitalt : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Benedicte Fjellstad; Johnny Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Suicide; Suicidal thoughts; Prehospital emergency care; Experiences; Nurse; Suicid; Suicidnära tankar; Prehospital akutsjukvård; Upplevelser; Sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Suicid och suicidförsök är ett folkhälsoproblem världen över och bara i Sverige tar ca 1500 människor sitt liv varje år, vilket blir ca fyra per dag. Suicidförsök är vanligare bland kvinnor, däremot fullföljer män oftare sin suicid. LÄS MER