Sökning: "identifiera slöseri lean"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden identifiera slöseri lean.

 1. 1. Artikeloptimering avseende plockfrekvens : Fallstudie om fast och flytande artikelplacering.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Berhane Zeru; Ahmed Hamdi; [2021]
  Nyckelord :ABC-Classification; Item placement; Picking Frequency; Logistics; Lean; Picking time.; ABC-klassificering; Artikelplacering; Plockfrekvens; Logistik; Lean; Plocktid.;

  Sammanfattning : Detta är en studie av artikelplaceringar på logistikföretaget som är placerade pålagerplatser som inte gynnar artiklarnas omsättning. Lagerplatser som är ogynnsamma avA-klassicerande artiklar har påverkat plockfrekvens negativt. LÄS MER

 2. 2. Identifiera och reducera slöserimed lean thinking

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Erik Gyllensvärd; [2021]
  Nyckelord :SMED; Ställtid; Lean Production; Overall equipment efficiency;

  Sammanfattning : AGES är ett företag som pressgjuter produkter i aluminium med olika legeringar. De producerar främst till fordons- och verkstadsindustrin. De har i dagsläget låg total utrustningseffektivitet på två av sina maskiner och vill få reda på varför. LÄS MER

 3. 3. Analys och utveckling av godsterminal med hjälp av Lean

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Christopher Sawaya; Boris Vukman; [2021]
  Nyckelord :Lean; Bottleneck; Logistics; Terminal; Waste; Logistics costs.; Lean; Flaskhals; Logistik; Godsterminal; Slöseri; Logistikkostnader; Kartläggning.;

  Sammanfattning : Syfte  Att undersöka en godsterminals logistikflöde med fokus på en automatiserad paketbana för att identifiera slöseri som kan leda till att outnyttjad arbetstid och flaskhalsar. Identifiera orsaker och vidare utveckla problemlösningar som leder till fullt utnyttjad arbetskapacitet genom implementering av Lean-verktyg. LÄS MER

 4. 4. Optimering av schemaläggning utifrån Leans principer : En fallstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Malin Holmberg; Victoria Karlsson Sokolov; [2021]
  Nyckelord :cornerstone model; lean; utilization rate; process; process mapping; scheduling; hörnstensmodellen; lean; nyttjandegrad; process; processkartläggning; schemaläggning;

  Sammanfattning : The profession of naprapathy came to Sweden in 1970 and has been a certified profession in Swedish health care since 2007. Given that naprapathy is relatively new in Swedish healthcare and is mainly conducted by private actors, it is of great interest to investigate what is considered an effective clinic, "more Lean", linked to the time optimization of a naprapath and more specifically the scheduling. LÄS MER

 5. 5. En start för att uppnå ett så funktionellt och internt materialflöde som möjligt : En fallstudie om hur man kan reducera slöseri med hjälp av lean verktyg

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Tibelya Abdelki; [2020]
  Nyckelord :Lean; materialhantering; logistik; arbetsplatsdispositionsplan; samordningsplan.;

  Sammanfattning : I dagens tuffa tillverkningsindustri är det avstor vikt att företag ständigt kan utvecklas och ef-fektiviseras för att öka möjligheterna till att konkurrera med andra företag. En av dem betydande faktorerna för att kunna effektivisera företaget är att logistiken fungerar bra i praktiken samt att man reducerar internt slöseri. LÄS MER