Sökning: "student housing"

Visar resultat 1 - 5 av 734 uppsatser innehållade orden student housing.

 1. 1. Stödet som behövs En intervjustudie med nyutexaminerade sjuksköterskor om vad som krävs för att de ska känna sig trygga inom ordinärt boende

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rebecca Andgren Ullberg; Kayoumars Moradibanyarani; [2021-03-30]
  Nyckelord :Hemsjukvård; Kvalitativ intervju; Nyutexaminerade sjuksköterskor; Stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hemsjukvården utgör den största delen av Sveriges hälso-och sjukvård. Att arbeta inom hemsjukvården i ordinärt boende kommer med många utmaningar då sjuksköterskan måste anpassa sig till de olika förutsättningar som kommer med att vara i en annan persons hem. LÄS MER

 2. 2. Farming for future - Combining sustainable farming with sustainable housing in Skedala

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Maria Mikaela Ledin; [2021]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The ecological footprint of mankind has made a large impact on the world and is one of the main reasons for climate change, which is now the greatest threat faced by humanity. The world’s population is getting larger and food production is running high to meet our needs. LÄS MER

 3. 3. Reaching Those ‘Out-of-Reach’: An Explorative Case-Study of Fire Prevention in Vulnerable Urban Communities within Copenhagen.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Aron Fransson; [2021]
  Nyckelord :Fire Prevention; Fire Rescue Services; Risk Communication; Fire Governance; Urban Vulnerable Communities; Community Risk Reduction; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Considering the nature of vulnerability to fires and at-risk groups, the issue is arguably a social problem where spatial analysis has allowed for a greater context, beyond the individual, to be analyzed. Furthermore, reports from fire rescue services of local safety concerns and the convergence of interest between different stakeholders has made communities disposition to fire safety increasingly relevant. LÄS MER

 4. 4. Vattenanvändningen i Sveriges flerbostadshus : utifrån tre boendeformer

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Sundus Al Damiri; Anna Karlsson; Rahel Zeru; [2021]
  Nyckelord :Apartment buildings; Awareness; Smart-home; Watershortage; Waterconsumption; Flerbostadshus; Medvetenhet; Smarta-hem; Vattenbrist; Vattenförbrukning;

  Sammanfattning : I denna rapport undersöks vattenförbrukningen i svenska flerbostadshus. Sveriges medvetenhet är generellt sett låg när det kommer till vattenförbrukning. Dessutom har vi en ökad problematik med vattenbrist på grund av klimatförändringar. Studien fokuserar på de tre boendeformerna; bostadsrätter, hyresrätter och studentboenden. LÄS MER

 5. 5. Making stuff- the agency of doing in non-growth contexts

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Emma Lysholm; [2021]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : This project has developed from the site and building conditions in an area of central Boden, a town in the inland north of Sweden. In post-war times, the city grew thanks to the military and regional hospital resulting in the development of the site Prästholmen that was realized true to the modernistic ideal of the time. LÄS MER