Sökning: "Assisterad befruktning"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden Assisterad befruktning.

 1. 1. ”Alltså jag ser ju mest positivt, ju mer jag ser desto mer positivt ser jag” : En kvalitativ intervjustudie om upplevelsen av frivilligt ensamstående föräldraskap via assisterad befruktning i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Linnéa Jönsson; Matilda Lennartsson; [2020]
  Nyckelord :single mothers by choice; assisted reproduction; experience; support; network; treatment; thematic analysis; frivilligt ensamstående förälder; assisterad befruktning; upplevelse; stöd; nätverk; bemötande; tematisk analys;

  Sammanfattning : Syftet med den aktuella kvalitativa studien var att belysa frivilligt ensamstående föräldrars (FEF) upplevelser för att bidra till ökad förståelse och kunskap om hur det är att överväga, bli och vara FEF. Sju semistrukturerade intervjuer genomfördes och analyserades genom tematisk analys, vilket resulterade i fem huvudteman: Så upplevs FEF-skapet, Ta steget att bli FEF, Stöd från ett nätverk är viktigt som FEF, Hur FEF blir bemötta av sin omgivning och Tankar om framtiden. LÄS MER

 2. 2. Erkännande av utländska domar beträffande moderskap i surrogatarrangemang : Principen om barnets bästa och barnets rätt till privat-och familjeliv

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Hanna Besic; [2020]
  Nyckelord :surrogacy surrogacyarrangements; surrogatarrangemang moderskap faderskap erkännande av utländska domar fastställande av moderskap moderskapspresumtionen faderskapspresumtionen presumtion assisterad befruktning privat- och familjeliv;

  Sammanfattning : Surrogatarrangemang väcker många känslor hos individer och det är en pågående debatt huruvida det ska legaliseras eller inte. I ett nytt avgörande från Högsta domstolen, NJA 2019 s. 504, erkänner domstolen ett utländskt avgörande beträffade moderskap inom surrogatarrangemang. LÄS MER

 3. 3. FRIVILLIGT ENSAMSTÅENDE : Kvalitativ intervjustudie om kvinnors erfarenheter i mötet med hälso- och sjukvårdspersonal i samband med assisterad befruktning

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emma Abrahamsson; Jenny Arvidsson; [2020]
  Nyckelord :Bemötande; Interaktionsteori; Normer; Stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2016 blev det möjligt för ensamstående kvinnor i Sverige att genomgå assisterad befruktning. Nuvarande forskning har bristfällig kunskap om kvinnors erfarenheter av mötet med vårdpersonal och fokuserar mestadels på varför kvinnor frivilligt väljer assisterad befruktning och uppfostra barnen som ensamstående. LÄS MER

 4. 4. "Det här är inte ett second best" : Ensamstående kvinnors upplevelser kring beslutet att skaffa barn på egen hand

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Psykologi

  Författare :Kristin Westesson; [2020]
  Nyckelord :Solomamma; skaffa barn på egen hand; beslut; stress; normer; plan b;

  Sammanfattning : Den 1 april 2016 blev det i Sverige lagligt att skaffa barn för ensamstående kvinnor med hjälp av assisterad befruktning. Tidigare har denna möjlighet endast funnits utomlands. Kvinnor som genomgått denna process kallas i litteraturen för solomammor. LÄS MER

 5. 5. Rätt till familjelycka? – En rättsvetenskaplig uppsats om altruistiskt surrogatmödraskap i Sverige och Finland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elin Sundblad; [2020]
  Nyckelord :altruistiskt; assisterad befruktning; familjerätt; Finland; ofrivillig barnlöshet; surrogatarrangemang; surrogatmor; surrogatmoderskap; surrogatmödraskap; Sverige; tilltänkt förälder; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har utvecklingen av metoder för assisterad befruktning gått snabbt framåt och numera kan många som lider av ofrivillig barnlöshet få hjälp att få barn genom dessa metoder. Begränsningar i både svensk och finsk lagstiftning medför dock att alla ofrivilligt barnlösa inte kan få barn genom assisterad befruktning. LÄS MER