Sökning: "individualization"

Visar resultat 1 - 5 av 228 uppsatser innehållade ordet individualization.

 1. 1. Individualized Islamic practices and proving ‘normality’ - Thoughts and experiences of Muslim international students regarding their Muslim identities and everyday religious practices in Swedish society

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Negin Mohaghegh Harandi; [2019-10-18]
  Nyckelord :Muslims; international students; individualization of religion; stigmatization; identity- practicing Islam- lived religion.;

  Sammanfattning : Due to a rapid growth of immigration from Muslim majority countries, the number of Muslims living in Sweden has dramatically increased since 1950s. Sweden has a very diverse Muslim population in terms of cultural, ethnic, political, linguistic and educational background. LÄS MER

 2. 2. Poverty in a Rich Country - A Case Study on the Perception of Poverty in Japan

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Kotoe Mimura; [2019-09-20]
  Nyckelord :poverty; Japan; self-responsibility; undeserving poor; perception of poverty; individualization of poverty; discourse; inequality;

  Sammanfattning : Since the economic recession in Japan in the 1990s, there has been a rapid increase in inequality. Along with the recession which was accompanied by the increase of aging population, the introduction of a new employment policy backed by neoliberal economy has been contributing to the growth of inequality. LÄS MER

 3. 3. Att kunna se sig själv i det stora - Ett samtal med Butler och Foucault om globaliseringen och individualiseringens motsägelsefulla inverkningar på >subjektets> självbild i en västerländsk medialiserad och informationspräglad social kontext.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Lovisa Sallén; [2019-09-17]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In reading poststructuralist thinkers like Butler and Foucault I have gotten the insight of my self as a subject being not the maker of my >self> and my >identity>, but a participant in an always changing context of sociality that is constituted by and at the same time reproduce the language, the norms and the ideas that I create myself, and even the idea of having a >self>, in relation to. This proposes me the interest of putting these understandings in relation to what is >myself> and my social world and the challenges >we> stand in front of. LÄS MER

 4. 4. Syllabi reforms and their intended impact on English teaching and learning

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Engelska

  Författare :Chonghui Li; [2019]
  Nyckelord :critical discourse analysis; school reforms; communicative competence; individualization; teachers’ roles; curriculum theory; syllabi; ;

  Sammanfattning : This study investigates the development of the subject of English in Swedish upper secondary schools through an analysis of the syllabi in the curricula Lgy 70, Lpf 94 and Lgy 11, with a focus on English teaching and learning. In the last 50 years, the Swedish upper secondary school has undergone three major reforms. LÄS MER

 5. 5. Matematikbokens vikt i undervisningen : The importance of the mathematics book in teaching

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Sofia Kanwar; [2019]
  Nyckelord :Artefact; individualization; mathematic; teachers; teaching; textbook; TIMSS; Artefakt; individualisering; lärare; matematikbok; TIMSS; undervisning;

  Sammanfattning : Hur använder lärare matematikboken i dagens undervisning? Dominerar boken undervisningen eller fungerar den som ett redskap, en så kallad artefakt? Syftet med denna studie är att undersöka matematikbokens vikt i dagens undervisning i årskurs tre, genom en kvalitativ metod. Studiens två forskningsfrågorundersökgenom observationer och semistrukturerade intervjuer med tre olika respondenter och tre olika skolor. LÄS MER