När kvinnorna tog plats på caféerna : En etnologisk studie om jämställdhet under sekelskiftet 1900.

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

Författare: Maria Karlsson Lidberg; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)