Att göra skillnad. Sjuksköterskors upplevelser av att bedriva sjuksköterskeledd mottagning för patienter med levercirros: En kvalitativ studie.

Detta är en Magister-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)