Jämställdhet inom redovisningsbranschen En kvalitativ studie om hur företagsledare arbetar för att förändra könsmaktsordningen

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

Författare: Maria Ormos; Frida Rasmusson; Anna Sundberg; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)