Ursprungreglernas effekt på klädesexporten under EU:s GSP

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Ursprungsregler är nödvändiga för att kunna avgöra det ekonomiska ursprunget på en vara som handlas inom ett preferenshandelsavtal. Syftet med denna uppsats är att undersöka ursprungsreglers effekt på utvecklingsländers export. Mer specifikt ämnar denna uppsats att avgöra huruvida reformen av EU:s ursprungsregler under det allmänna tullförmånsavtalet som trädde i kraft 2011 har haft effekt på klädesexport. Genom att tillämpa gravitationsmodellen har författaren kunnat undersöka skillnaden i exportvärde i klädesindustrin mellan de minst utvecklade länderna och EU under 2009-2012. Undersökningen visar att reformen har haft en negativ effekt på klädesexporten. På grund av oväntade resultat måste ytterligare undersökningar genomföras innan en slutsats kan fastställas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)