Elever omotiverade till skolarbete : En kvalitativ studie om elevers och lärares upplevelser av ungdomar som är omotiverade tillskolarbeteExamensarbete inom

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

Författare: Kerstin Waha Nordenhed; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)