Vilken vård är livsviktig? Sambandet mellan suicid, psykiatrisk vård och somatisk sjukdom hos psykiatripatienter i Örebro län

Detta är en Master-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)