Exploring Consumers’ Experiences of Co-branding with Influencers: A Case Study about Influencer Marketing with Nelly.com

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Sammanfattning: MSc in Marketing and Consumption

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)